Informacja o walnym zebraniu dla klubowiczów - Sand Valley Golf Resort - Best in Poland - TOP 100 in Continental Europe
News > W dziale Aktualności znajdziesz najświeższe informacje z naszego serwisu. Bądź na bieżąco z nowościami, wydarzeniami i ciekawostkami z naszej branży. Zapraszamy do regularnego odwiedzania naszej podstrony, aby być na bieżąco z najnowszymi doniesieniami! Aktualności

Informacja o walnym zebraniu dla klubowiczów

19 lutego 2022

Klubowicze Sand Valley Golf Club,

Zarząd Klubu Golfowego Sand Valley Golf Club zwołuje na dzień 05 marca 2022 roku, na godzinę 11:00, Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Stowarzyszenia.

Tematem spotkania będzie sprawozdanie zarządu z działalność w roku 2021, wybór władz klubu i członków komisji na kolejną kadencję i plany klubu na najbliższy sezon.

Prosimy o zgłaszanie kandydatów do władz klubu i komisji drogą mailową na adres: klubsandvalley@gmail.com

Proponowany porządek zebrania:

– Powitanie uczestników zebrania
– Wybór przewodniczącego zebrania oraz sekretarza
– Sprawdzenie prawomocności zebrania
– Wybór komisji wyborczej i skrutacyjnej
– Sprawozdanie zarządu z działalności za rok 2021. Podsumowanie 2 letniej kadencji zarządu
– Sprawozdanie komisji rewizyjnej – Sprawozdanie finansowe za 2021
– Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dotychczasowemu zarządowi i komisji rewizyjnej
– Zgłaszanie kandydatów na prezesa klubu
– Wybory prezesa klubu
Przedstawienie kandydatów do zarządu, komisji rewizyjnej, sportowej, handicapowej oraz kapitanów klubu na kolejną kadencję.
Wybory władz klubu – zarządu i komisji rewizyjnej oraz komisji sportowej, handicapowej i kapitanów klubu na lata 2022-2023.
Głosowanie nad zmianą treści par. 11 pkt. 1 i 3 statutu SVGC*
Prezentacja systemu szkolenia w bieżącym sezonie przez Pro.
Wolne wnioski

*W wyniku rozmów z zarządem Sand Valley Golf Resort powstał projekt zmiany zasad uzyskiwania członkostwa klubowego.

Propozycja zmiany brzmienia par. 11 pkt.1:
„Członkostwo zwyczajne nabywa się na pisemny wniosek zainteresowanego, po złożeniu deklaracji członkowskiej, podjęciu przez Zarząd Klubu (Stowarzyszenia) uchwały o przyjęciu kandydata w poczet członków, opłaceniu składki członkowskiej oraz wykupieniu prawa gry na polu Sand Valley Golf Resort.”

Propozycja zmiany brzmienia par. 11 pkt. 3:
„Prawa członka wspierającego nabywa się na pisemny wniosek zainteresowanego, po złożeniu deklaracji członkowskiej.
Członkowie wspierający uzyskują członkostwo w drodze uchwały zarządu Klubu
i mogą być reprezentowani przez wyznaczonego imiennie swojego przedstawiciela.”

Zachęcamy do osobistego uczestnictwa w zebraniu, jeśli ktoś z klubowiczów nie może osobiście uczestniczyć w spotkaniu prosimy o wypełnienie pełnomocnictwa z załącznika i przekazanie go dowolnej osobie, która będzie na zebraniu lub pozostawienie w recepcji pola.
Można też przesłać skan na adres klubu: klubsandvalley@gmail.com, a oryginał dostarczyć w ciągu 7 dni.

Prosimy o zgłaszanie swojego uczestnictwa w systemie eagle na stronie www.pzgolf.pl (tak jak na turniej).

Zarząd Sand Valley Golf Club

Partnerzy Sand Valley Golf Resort